Uavhengig kontroll

kGBgwKC4FapKSTGXf__hq_w400

Det bygges feil for 15 milliarder i året. Forbrukerne lider når byggenæringen gjør feil på byggeplass. Skal du bygge ny bolig er det ingen garanti for at boligen ikke har feil eller mangler.

Det er tiltakshaver som skal bestille uavhengig kontroll, men kan etter avtale overlate dette til entreprenør. Uavhengig kontroll er for å sikre at man unngår byggefeil i viktige og kritiske deler av tiltaket. Kontrollforetaket skal feilsøke og avdekke feil i prosjektering og utførelse.

Ny bolig

I tiltaksklasse 1 er det først og fremst krav om uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i alle i nye boliger. Arbeid på våtrom i eksisterende bygning er søknadspliktig når brannskille brytes. Kravet om kontroll gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Renovering av bad

Har du bestemt deg for å gi badet er lite ansiktsløft? Sitter du ikke med kompetanse til å følge opp prosjektet selv? Da kan det være smart å bestille oss som uavhengig kontrollør. Vi ser ofte at det bygges feil på bad. Byggefeil på bad kan gi skader som ikke er synlig på overflaten, men som kan føre til store skader over tid. Vi bistår deg slik at drømmebadet blir bygget i henhold til avtale og gjeldende lover og forskrifter.

Våre rutiner

Vi kontrollerer om det foreligger tilstrekkelig med produktdokumentasjon, om ansvarlig utførende har rutiner for kvalitetssikring og at det faktisk er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutiner, og at det er samsvar mellom produksjonsunderlaget og faktisk bygget.