Forhåndstakst

WQj4qcdYNSFrTfvSy__hq_w400

Hva tiltaket går ut på, vil fremgå av forhåndstaksten. Eksempler på tiltak kan være: Bygge et hus, dele av en tomt, foreta seksjonering, tinglyse avtaler/servitutter m.m. (ofte krever tiltakene søknad).

Takstmannen vurderer ikke om tiltaket er gjennomførbart eller ikke.
Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres over til en verditakst etter gjennomført tiltak.