Arealmåling

daniel-mccullough-348489-unsplash

Bolig:

Arealmåling av din bolig er viktig i forhold til salg og for å beregne formueverdien av din bolig. Arealmålingen skal utføres i henhold Norsk Standard Areal- og Volumberegninger av bygninger: NS 3940. Vær sikker på at standarden er fulgt og benytt oss for å arealmåle din boligen.

Arealmåling ved boligtaksering utføres i henhold til NS 3940 og Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling. Der det er avvik mellom NS 3940 og takstbransjens retningslinjer, gjelder takstbransjens retningslinjer.

Næring:

I grunn like måleprinsipper for BTA og BRA, som bolig, men benytter ikke P- og S-rom. Ved oppmåling av næringsbygg skal det fremkomme hva som er leieareal uten andel fra fellesareal, fellesareal etasje, fellesareal bygning, fellesareal kommunikasjon og fellesareal teknisk.