RpF9eaJPoMKqYMfKF__hq_w400

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Les mer

dPKECDRBM3CQbd9S4__hq_w400

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig. Målet med Boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper.

Les mer

6pEGc89ywmvaDuJza__hq_w400

Verditakst

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen.

Les mer

WQj4qcdYNSFrTfvSy__hq_w400

Forhåndstakst

I motsetning til en verditakst som beskriver markedsverdi på eiendommen på takstdagen, beskriver en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen. Den fremtidige verdien baserer seg på at det utføres tiltak på eiendommen.

Les mer

gSXsEyifuMZuTiy7v__hq_w400

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Verktøyet for byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

Les mer

mFZ8brByuYvG2qFgD__hq_w400

Energimerking

Er du i tvil om hvordan det gjøres, ta kontakt så kan vi gjennomgå energimerkingen sammen eller sette ansvaret til Heimdal Takst AS.

Skal du registrere en ny bolig, skal det utføres av en ekspert. Dette kan være takstmenn, rådgivende ingeniører eller andre med tilstrekkelig kompetanse.Ta kontakt, så avtaler vi pris.

Les mer

Erx6zWj8RZ795zy5Q__hq_w400

Reklamasjonsrapport

Vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

Les mer

kGBgwKC4FapKSTGXf__hq_w400

Uavhengig kontroll

I plan- og bygningsloven brukes begrepet ”kontroll” synonymt med ”uavhengig kontroll” og beskriver hva som skal kontrolleres og hvordan kontrollen skal gjennomføres.

I alle søknadspliktige tiltak skal alle de viktige og kritiske kontrollområdene være definert, og gjennom uavhengig kontroll med disse områdene skal feil og mangler reduseres.

Les mer

C5RPchh2u8Kvnn9cB__hq_w400

Skadetakst

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange NTF-medlemmer har spesiell kompetanse på dette feltet.

En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon

Les mer

daniel-mccullough-348489-unsplash

Arealmåling

Vær sikker på at du har riktig areal. Vi utfører oppmåling av boliger og næringsbygg.

Les mer

tjenester

Fagmann på visning

Å kjøpe en bolig kan være ditt livs største investering. Få bistand av en fagkyndig før du investerer pengene i en ny bolig.

Les mer

Concept of construction and design. 3d render of blueprints and designer tools on the panorama of construction site.

Byggeleder

Som byggeleder er vi din representant på byggeplassen. Vi setter oss godt inn i prosjektunderlaget og kontraktene for å påse at prosjektet blir gjennomført i henhold til spesifikasjonene i entreprenørkontraken(e).

Les mer