Byggeleder

Concept of construction and design. 3d render of blueprints and designer tools on the panorama of construction site.

Som byggeleder er vi din representant på byggeplassen. Vi setter oss godt inn i prosjektunderlaget og kontraktene for å påse at prosjektet blir gjennomført i henhold til spesifikasjonene i entreprenørkontraken(e).

Normalt vil vår oppgave først og fremst være aktiv på bygge-/ anleggsplassen med å følge opp entreprenørene slik at produksjonsfasen blir utført i henhold til kontrakten og produksjonsunderlaget, med regelmessig rapportskriving (økonomi, fremdrift, avvik osv.), attestasjon på time-/materiallister og på fakturaer, arrangere og delta i befaringer (kontroll, ferdigstillelse, overtagelse, reklamasjon osv.) og føre protokoll fra disse. 

Våre byggeledere jobber under «Norsk Standard for byggelederoppdrag: NS 8403»